FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
16.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
14.05.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Şirketimiz gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde olduğundan kar payı stopaj oranı sıfırdır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

Şirketimiz gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde olduğundan kar payı stopaj oranı sıfırdır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011
Peşin
0,0500000
5
0
0,0500000
5
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029
Peşin
0,0500000
5
0
0,0500000
5
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5
Peşin
0,0500000
5
0
0,0500000
5
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
03.06.2024
03.06.2024
05.06.2024
04.06.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00011
165.000
100
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALGY00029
235.000
100
C Grubu, ALGYO, TRAALGYO91Q5
144.500.000
100
Ek Açıklamalar

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 14.05.2024 Tarihli Genel Kurulu'nda,

• Genel Kurulumuzun onayına sunulacak olan, şirketimizin 2023 yılına ait finansal tablolarında yer alan 1.289.382.689 TL dönem karından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 16.100.000 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

• Yıl içinde yapılan 2.616.661 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 1.275.899.350 TL net dağıtılabilir dönem kârının, 152.145.000 TL tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına,

• Kar dağıtımının 7.245.000 TL tutarındaki kısmının nakit olarak, 144.900.000 TL tutarındaki kısmının ise sermayeye eklenmek suretiyle bedelsiz pay verilmesi şeklinde gerçekleştirilmesine,

• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

Nakit kâr payı dağıtımına 03 Haziran 2024 tarihinde başlanmasına, bu önerimizin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
EK: 2
DIVIDENT DISTRIBUTION TABLE 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
144.900.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
12.880.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.289.382.689
708.696.520,43
4. Vergiler ( - )
0
0
5. Net Dönem Kârı
1.289.382.689
708.696.520,43
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
16.100.000
16.100.000
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.273.282.689
692.596.520,43
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
2.616.661
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.275.899.350
692.596.520,43
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
152.145.000
152.145.000
* Nakit
7.245.000
7.245.000
* Bedelsiz
144.900.000
144.900.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.121.137.689
540.451.520,43
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
8.250
165.000
0,01
1,05
105
B Grubu
11.750
235.000
0,02
1,05
105
C Grubu
7.225.000
144.500.000
11,89
1,05
105
TOPLAM
7.245.000
144.900.000
11,92
1,05
105
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 14.05.2024 Tarihli Genel Kurulu'nda,

• Genel Kurulumuzun onayına sunulacak olan, şirketimizin 2023 yılına ait finansal tablolarında yer alan 1.289.382.689 TL dönem karından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 16.100.000 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

• Yıl içinde yapılan 2.616.661 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 1.275.899.350 TL net dağıtılabilir dönem kârının, 152.145.000 TL tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına,

• Kar dağıtımının 7.245.000 TL tutarındaki kısmının nakit olarak, 144.900.000 TL tutarındaki kısmının ise sermayeye eklenmek suretiyle bedelsiz pay verilmesi şeklinde gerçekleştirilmesine,

• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

• Nakit kâr payı dağıtımına 03 Haziran 2024 tarihinde başlanmasına, bu önerimizin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.