FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
19.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
15.05.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGSD00028
Peşin
0,3000000
30
10
0,2700000
27
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010
Peşin
0,3000000
30
10
0,2700000
27
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.05.2024
04.06.2024
03.06.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
31.05.2024
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETGSD00028
0
0
B Grubu, TGSAS, TRETGSD00010
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, ilgili Yasal Mevzuat Hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 37.808.348,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 37.238.051,06 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca 1.370.309,39 TL kanuni yedek akçenin ayrılmasına,

b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, global ve ulusal piyasalardaki belirsizlikler ile finansmana erişim imkanları çerçevesinde, şirketimizin Özkaynak yapısı ve nakit durumu dikkate alınarak kar payı dağıtımının; şirket çıkarılmış sermayesinin %30'una tekabül edecek şekilde; 4.500.000,00 TL' nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,

c) Dağıtılacak kar payının %25'ine tekabül edecek şekilde; 1.125.000,00 TL kar payının yönetim kurulu üyelerine kar payı olarak nakit dağıtılmasına,

c) Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 4.500.000,00TL, net 4.050.000,00TL dağıtılmasına,

d) 1 TL nominal değerde hisse senedine %30,00 nispetinde ve 0,30 TL brüt, %27,00 nispetinde ve 0,27 TL net nakit temettü ödenmesine,

e) Yukarıda açıklanan çerçevede yapılacak olan kar dağıtımının 31/05/2024'e kadar yapılması hususunda Olağan Genel Kurul'da karar verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
15.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
2.431.139,96
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
imtiyaz yok
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
37.808.348
37.238.051,06
4. Vergiler ( - )
6.175.097
9.831.863,28
5. Net Dönem Kârı
31.633.251
27.406.187,78
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.370.309,39
1.370.309,39
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
30.262.941,61
26.035.878,39
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
30.262.941,61
26.035.878,39
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
4.500.000
4.500.000
* Nakit
4.500.000
4.500.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
1.125.000
1.125.000
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
1.125.000
1.125.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
487.500
375.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
24.150.441,61
20.035.878,39
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
324.000
1,24
0,27
27
B Grubu
3.726.000
14,31
0,27
27
TOPLAM
4.050.000
15,55
0,27
27
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Kar payında imtiyaz yoktur.