FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yönetim Kurulunun Kar Payı Dağtım Teklifi Genel Kurulda Onaylanmıştır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
22.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
15.05.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GENTS, TRAGENTS91C4
Peşin
0,1666666
16,66666
10
0,1499999
14,99999
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
31.05.2024
31.05.2024
04.06.2024
03.06.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GENTS, TRAGENTS91C4
0
0
Ek Açıklamalar

Gentaş Dekoratif Yüzeler San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nun

2023 Yılı Kar Dağıtım Teklifi

Şirketimizin 2023 yılı sonunda yasal kayıtlarında enflasyon düzeltmesi uygulaması neticesinde oluşan geçmiş yıl zararlarını yine düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye düzeltmesi olumlu farklarına VUK 555 Sayılı Tebliğin 54.md gereği mahsup edilmiştir.

Konsolide TMS-TFRS raporlarında TMS 29 hükümleri gereği enflasyon düzeltmesi uygulaması yapan şirketimiz SPK'nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı ilke kararı uyarınca ilgili kararın D 2 maddesi gereği 2023 yılı kar payı tespit edilirken;

VUK hükümlerine göre yapılacak olan enflasyon düzeltmesi öncesinde yer alan Dönem Net Karı ile Geçmiş Yıl Zararları tutarının esas alınmasına, ancak her halukarda dağıtılacak kar payı tutarının Enflasyon Düzeltmesi. Sonrası yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtıma konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğunun kontrolünün ilgili ihraçcı ve Yönetim Kurulunun sorumluluğunda olduğuna,

D 4 Maddesinde; TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile varsa sırasıyla dönem karı, dağıtılmamış geçmiş yıl karları, olağanüstü yedek akçe, Emisyon primi dahil yasal yedek akçelerin ve söz konusu kalemlerin enflasyon muhasebesine .göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların diğer ilgili düzenlemelere uymak suretiyle mahsup edilebilmesine, söz konusu mahsubun ilk yıl yapılmaması durumunda sonraki hesap dönemlerinde de gerçekleştirilebilmesine, mahsup hakkında Yönetim Kurulu'nun gerekçesiyle birlikte bu durumu genel kurula sunmasına,

D 6 Maddesinde; ilgili düzenlemelere uymak kaydı ile yasal kayıtlardaki mahsup işleminin yapılmasının ise ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna, bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi gerektiği hükümlerinden hareketle;

SPK kayıtlarında Vergi ve 1.Tertip Yasal Yedek akçenin indirilerek, 1.303.912,25 TL'lik bağışların ilavesi ile 117.992.521,10 TL Net Dağıtılabilir dönem kârına ulaşılmaktadır.

Yukarıda verilen yasal zorunluluklar, Şirketimiz Esas sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikamız ile birlikte değerlendirildiğinde;

Yönetim Kurulu olarak, 15 / 05 / 2024 tarihinde toplanacak 2023 yılı Genel Kurulu'na;

I. Tertip Yasal Yedek akçe

14.043.702,90 TL

1. Temettü ( Brüt – Nakit )

5.964.821,67 TL

2.Temettü ( Brüt – Nakit )

44.035.178,33 TL

Toplam Temettü ( Brüt- % 16,67 )

50.000.000,00 TL

II. Tertip Yasal Yedek akçe

3.500.000,00 TL

· Yukarıda belirtilen Tablodaki şekilde Kar dağıtılması ve yasal yedek akçelerinin ayrılmasının,

· SPK kayıtlarında 64.492.521,10 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak şirket bünyesinde bırakılmasının, yasal kayıtlarımızda ise enflasyon düzeltmesi uygulanması sonucu yukarıda bahsedilen mahsup işlemleri yapılmış olması nedeni ile yedek akçeler ve kar payı tutarlarının sırası ile Diğer sermaye yedekleri, Olağanüstü yedekler ve Sermaye Düzeltmesi olumlu farkları hesap kalemlerinden karşılanmasının,

· 15.05.2024 tarihinde yapılacak Genel Kurulun bu hali ile bilgilendirilmesi,

· Ortaklara ödemesi yapılacak nakit / brüt temettünün 31.05.2024 tarihinde ödenmesinin,

teklif edilmesine karar verilmiştir.

Teklifimize ilişkin 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu ektedir


GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU ( TL )

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye

300,000,000,00

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

24.276.273,02

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Yoktur

SPK ' ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.

Dönem Karı

142.667.276,00

315.339.221,07

4.

Ödenecek Vergiler (+,-)

10.631.052,00

34.465.163,07

5.

Net Dönem Karı (=)

132.036,224,00

280.874.058,00

6.

Geçmiş Yıllar Zararları (-)

0,00

0,00

7.

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)

14.043.702,90

14.043.702,90

8.

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)

117.992.521,10

266.830.355,09

9.

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)

1.303.912,25

10.

Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı

119.296.433,35

11.

Ortaklara Birinci Temettü

5.964.821,67

-Nakit

5.964.821,67

-Bedelsiz

0

-Toplam

5.964.821,67

12.

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağ. Temettü

0

13.

Yönetim kurulu üyelerine temettü

0

14.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağ. Temettü

0

15.

Ortaklara ikinci Temettü

44.035.178,33

16.

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)

3.500.000,00

17.

Statü Yedekleri

0

0

18.

Özel Yedekler

0

0

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

64.492.521,10

213.330.355,10

20.

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

0,00

0,00

- Geçmiş Yıl Karı

0,00

0,00

- Olağanüstü Yedekler

0,00

0,00

- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca

0,00

0,00

Dağıtılabilir Diğer Yedekler

0,00

0,00

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU

TOPLAM TEMETTÜ

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ

TUTARI ( TL)

TUTARI

ORAN

BEDELSİZ (TL)

NAKİT (TL)

( TL )

( % )

BRÜT

TOPLAM

0

50.000.000,00

0,166667

16,666667

NET

TOPLAM

0

45.000.000,00

0,150000

15,000000

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 kar dağ teklifi.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
300.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
24.276.273,02
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
142.667.276
315.339.221,07
4. Vergiler ( - )
10.631.052
34.465.163,07
5. Net Dönem Kârı
132.036.224
280.874.058
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
14.043.702,9
14.043.702,9
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
117.992.521,1
266.830.355,09
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
117.992.521,1
266.830.355,09
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.303.912,25
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
119.296.433,35
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
5.964.821,67
0
* Nakit
5.964.821,67
5.964.821,67
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
44.035.178,35
44.035.178,35
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
3.500.000
3.500.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
64.492.521,1
213.330.355,1
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
45.000.000
0
41,91
0,15
15
TOPLAM
45.000.000
0
41,91
0,15
15
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Teklifimize ilişkin 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu Ektedir.