FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
05.07.2000
Türkiye
BİST Borsa İstanbul A.Ş.
ANA PAZAR
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER ŞENÖZ
Ymnetim Kurulu Başkan Yard. İcra Kurulu Üyesi
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Yard. , İcra Kurulu Üyesi
-
HASAN GÜNEŞ
Mali İşler ve Finansman Müdür Yard.
Muhasebeci
Muhasebe Uzmanı