FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
SPK'ya göre1.tertip yasal yedek güncellenmiştir.
Karar Tarihi
14.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
06.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETERA00021
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, TERA, TRETERA00013
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETERA00021
0
0
B Grubu, TERA, TRETERA00013
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 14 Mayıs 2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan solo finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2023 tarihi itibariyle oluşan sırasıyla 34.126.646.-TL ve 98.524.308,64.-TL Net Dönem Karı'ndan, SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hesaplanan 4.926.215,43.-TL birinci tertip yasal yedeklerinin ayrılmasından sonra; Net Dağıtılabilir Dönem Karı SPK mevzuatına göre 29.200.431.-TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 93.598.093,21-TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu kapsamında işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda 2023 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tera Yatirim 2023 Kar Dagitim Tablosu..pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
52.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.541.332,02
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
58.210.191
127.078.535,96
4. Vergiler ( - )
24.083.545
28.554.227,32
5. Net Dönem Kârı
34.126.646
98.524.308,64
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
4.926.215,43
4.926.215,43
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
29.200.431
93.598.093,21
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
29.200.431
93.598.093,21
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar