FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Ana Ortağı Ziraat Bankası A.Ş.'nin ("Banka") 31 Mart 2024 tarihli sınırlı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları 15 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olup; Banka'nın söz konusu finansal tabloları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") mevzuatı çerçevesinde, enflasyon muhasebesi uygulanmaksızın ilgili BDDK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kurulunca ("SPK") yayımlanan Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) ("Tebliğ") 12/A maddesi uyarınca, Tebliğ'de belirtilen süreler içinde kalmak kaydıyla Ana Ortağımız ile aynı anda ya da daha önce kamuoyu ile paylaşılması esas olmakla birlikte; SPK uygulamaları çerçevesinde 31 Aralık 2023 döneminden başlamak üzere TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" gereğince enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal raporların bildirimi için ek süre kullanabilme ve SPK'nın 25 Ocak 2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı uyarınca, ek süre verilen finansal raporlama dönemleri ile sınırlı olmak üzere Ana Ortaklık'tan daha sonra finansal rapor açıklama olanağı tanınmıştır. Bu sebeple, Banka tarafından 15 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan 31 Mart 2024 tarihli finansal tablolara dahil edilen Şirketimize ait finansal tablolar, enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış ve bağımsız denetimden geçmemiş durumdadır.

Banka tarafından açıklanan söz konusu finansal tablolarda, Şirketimiz 31 Mart 2024 tarihli finansal tablolarına ilişkin yer verilen 41.041.809 bin TL Aktif Toplamı, 36.568.874 bin TL Özkaynak Toplamı, 39.360.647 bin TL Sabit Varlık Toplamı, 77.537 bin TL Faiz Gelirleri, 242.289 bin TL Cari Dönem Kar/Zararı, 36.953 bin TL Önceki Dönem Kar/Zararı tutarları ile 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kurul kararında belirlenen ek süre içerisinde enflasyon muhasebesine tabi tutulduktan sonra kamuya açıklanacak tutarlar arasında enflasyon muhasebesi kaynaklı fark oluşması beklenmektedir.

Şirketimize ait 31 Mart 2024 tarihli finansal raporlar, enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin işlemlerin tamamlanmasını müteakiben KAP'ta ve www.ziraatgyo.com.tr adresinde yer alan internet sitemizde yayımlanacaktır. 

İşbu açıklama SPK'nın 25 Ocak 2024 tarih ve 2024/6 sayılı Bülteniyle duyurulan 25 Ocak 2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı uyarınca yapılmış olup, açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz. 

Saygılarımızla,

                                                                                        ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

                                                                               Yüksel DEMİRCİ                                                      Peyami Ömer ÖZDİLEK
                                                             Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve                                 Yönetim Kurulu Üyesi ve  
                                                                   Denetim Komitesi Başkanı                                                      Genel Müdür