FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_InternalPoliciesAbstract|
İç Yönerge
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulu'muzca,

1)  Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 25.04.2022 tarihinde tescil edilen ve 27.04.2022 tarihli ve 10568 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen 01.04.2022 tarihli ve (3) No.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin iptal edilmesine,

2)  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddelerine ve Şirketimizin esas sözleşmesine uygun olarak düzenlenen ekte yer alan sınırlı yetki kullanımına dair 16.05.2024 tarihli ve (4) sayılı Temsil İç Yönergesi'nin kabulüne,

karar verilmiştir.

Saygılarımızla, 
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.