FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
16.05.2024
Genel Kurul Tarihi
25.06.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ESENLER
Adres
Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Kâr dağıtımı konusundaki şirket Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2023 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 No'lu ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Yönetim Kurulu Tarafından Alınan Karar Uyarınca Gerçekleştirilen Pay Geri Alım İşlemlerine İlişkin Olarak, Pay Geri Alımının Amacı, Kullanılan Kaynak ile Geri Alım İşlemlerinin Özetinin Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması
12 - Dilek ve Görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Ordinary General Assembly Informative Document 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 25.06.2024 tarihinde saat 13:00'da "Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Mrk. A2 Blok No:151/1B İç Kapı No: B01 Esenler İstanbul" adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır. Toplantıya ilişkin gündem, çağrı metni ve vekaletname ekte yer alan bilgilendirme dokümanı içeriğinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.