FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
16.05.2024
Genel Kurul Tarihi
13.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 21.11.2023 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
3 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
IEYHO A.Ş. Olağanüstü GK Toplantı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
IEYHO A.Ş .Olağanüstü Toplantı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
IEYHO A.Ş. Olağanüstü GK Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
IEYHO A.Ş. Olağanüstü GK Toplantı Davet Mektubu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:00'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Saygılarımızla,