FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2024-31.03.2024
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mimarsinan Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamöesi Eki Olarak
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Ekte yer alan 01.01.2024-31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz gelir tablosu, 2024 Yılı 1. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Kayseri Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.