FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
04.04.2024
Genel Kurul Tarihi
03.05.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
MANİSA
İlçe
YUNUSEMRE
Adres
Holiday Inn Express Manisa-West Otel -Keçiliköy Mahallesi 5608 Sokak No:5/1 Yunusemre MANİSA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 5 (Süre), Madde 7 (Yönetim Kurulu ve Süresi) ve Madde 9 (Genel Kurul) Tadilinin Görüşülmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
9 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - 2023 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve görüşülmesi
16 - Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Şirket Bilgilendirme Politikası "hakkında bilgi verilmesi
17 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
18 - Dilek ve temenniler
19 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Tarkim Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Tarkim Gündem Vekaletname ve Davet.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturuldu.

2.2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunmuş sayıldı.

3.2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu özeti okundu.

4.2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların sadece ana kalemleri okundu ve onaylandı.

5.Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.

6.Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtılmamasına ilşkin önerisi kabul edildi.

7.Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 5 (Süre), Madde 7 (Yönetim Kurulu ve Süresi) ve Madde 9 (Genel Kurul) Tadili görüşüldü ve onaylandı.

8.Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretler tespit edildi.

9.Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması hakkında bilgi verildi.

10.Yönetim Kurulu üyeleri seçildi ve görev süreleri tespit edildi.

11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul tarafından onaylandı.

12.2023 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

14.2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15.Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi ve görüşüldü.

16.Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verildi.

17.Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verildi.

18.Dilek ve temenniler sunuldu.

19.Toplantı Başkanı teşekkürlerini iletti.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
17.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tarkim 2023 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Tarkim Hazır Bulunanlar Listesi 2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Tarkim Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 03 Mayıs 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiştir.