FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25 Mart 2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2024 Yılı Faaliyet Dönemi
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03 Mayıs 2024
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
17 Mayıs 2024
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17 Mayıs 2024-11084
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 03 Mayıs 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasının Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine karar verilmiş olup , Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiştir. 17 Mayıs 2024 tarih 11084 sayılı Manisa Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.