FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
17.05.2024
Genel Kurul Tarihi
26.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SULTANBEYLİ
Adres
Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulunun II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 – 4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14 - Dilekler, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2023 GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz,

Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 26.06.2024 Çarşamba günü saat 11:00'de Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H Sultanbeyli/İstanbul adresinde 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına,

Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve şirket internet sayfasında ilanına,

T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul İli Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi'nin bulundurulmasının istenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.