FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
17.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKMPU00025
Peşin
0,4936240
49,3624
10
0,4442616
44,42616
B Grubu, KMPUR, TREKMPU00017
Peşin
0,4936240
49,3624
10
0,4442616
44,42616
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
09.07.2024
11.07.2024
10.07.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKMPU00025
66.000.000
100
B Grubu, KMPUR, TREKMPU00017
177.100.000
100
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak; Şirket esas sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi ve şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde ekte belirtilen şekilde dağıtılması; dağıtılacak olan toplam brüt 363.100.000,00 TL karın 193.065.466,52 TL'lik kısmı hisse senetleri ihraç primlerinden, 32.154.665,22 TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden ve kalan 137.879.868,26 TL'lik kısmı Enflasyon Düz. Olumlu Farkları//Net Dönem Karından karşılanacaktır. Dağıtıma konu brüt 363.100.000,00 TL'lik karın 120.000.000 TL'lik kısmı nakit (87.845.334,78 TL Hisse senetleri ihraç primlerinden, 32.154.665,22 TL olağanüstü yedeklerden) ve geriye kalan 243.100.000,00 TL'lik kısmı ise (105.220.131,74 TL Hisse senetleri ihraç primlerinden, 137.879.868,26 TL Enflasyon Düz. Olumlu Farkları//Net Dönem Karı) bedelsiz hisse karşılığı olarak gerçekleştirilecektir.

Nakden ve bedelsiz hisse karşılığı kar dağıtımına 09/07/2024 tarihinden itibaren başlanması hususlarının 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve yazılı gündemin görüşülüp karara bağlanacağı şirketimiz olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu - EN.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
243.100.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
24.310.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
781.400.806
702.012.459
4. Vergiler ( - )
176.487.927
19.682.073
5. Net Dönem Kârı
604.912.879
682.330.386
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
26.264.267,42
24.310.000
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
578.648.612
658.020.386
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.614.288
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
580.262.900
658.020.386
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
363.100.000
363.100.000
* Nakit
120.000.000
120.000.000
* Bedelsiz
243.100.000
243.100.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
12.000.000
12.000.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
203.548.612
508.140.518
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
29.321.267
59.400.000
56
1,3443
134,426
B Grubu
78.678.733
159.390.000
56
1,3443
134.426
TOPLAM
108.000.000
218.790.000
56
1,3443
134,426