FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
17.05.2024
Genel Kurul Tarihi
14.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13, B Blok, Kat:2, İç Kapı No:6 34768, Ümraniye/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesi,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - 2023 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
9 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı hesap dönemi için bir yıllığına seçilen bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaya sunulması,
11 - 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet - EN.pdf - İlan Metni
EK: 3
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
EK_1 Vekaletname- EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
EK-1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
EK-2 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8
EK-2 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu - EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ; 14/06/2024 Cuma günü saat 14:00'de ek'de yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13, B Blok, Kat:2, İç Kapı No:6 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.