FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
17.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBVSB00029
1. Taksit
0,3840159
38,40159
10
0,3456143
34,56143
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBVSB00029
2. Taksit
0,3840159
38,40159
10
0,3456143
34,56143
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBVSB00029
TOPLAM
0,7680318
76,80318
10
0,6912286
69,12286
B Grubu, BVSAN, TREBVSB00011
1. Taksit
0,3840159
38,40159
10
0,3456143
34,56143
B Grubu, BVSAN, TREBVSB00011
2. Taksit
0,3840159
38,40159
10
0,3456143
34,56143
B Grubu, BVSAN, TREBVSB00011
TOPLAM
0,7680318
76,80318
10
0,6912286
69,12286
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBVSB00029
0
0
B Grubu, BVSAN, TREBVSB00011
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından17.05.2024 toplantısında; Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 13'üncü maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

a) TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 289.299.460 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; 2023 yılında "Bağış " yapılmadığı, bu nedenle 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"'nın 289.299.460 TL olduğu,

b) Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 99.064.820,82 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken "Genel Kanuni Yedek Akçe" olarak 2.804.828,10 TL ayrıldığı, "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" nın 96.259.992,72 TL tutarında oluştuğu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı İlke Kararı uyarınca yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda oluşan kar içerisinde dağıtılmasına karar verilen karın karşılığının bulunduğu anlaşıldığından;

- Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş mali tablolarda yer alan dağıtılabilir dönem net karının %30'u oranına tekabül eden 28.877.997,82 TL kâr payı dağıtılmasına,

- Kar payının iki eşit taksitte nakit olarak ödenmesine ve dağıtım tarihlerinin Şirketimizin nakit akışına göre kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihlerin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile duyurulmasına,

Kalan 67.381.994,90 TL'nın ise geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmesine ve

Bu kapsamdaki uygulamanın Şirketimizin 26.06.20234 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
BVS Kar Dagıtım Tablosu 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
37.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.715.171,9
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
315.240.604
105.405.136,93
4. Vergiler ( - )
25.941.144
6.340.316,11
5. Net Dönem Kârı
289.299.460
99.064.820,82
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
2.804.828,1
2.804.828,1
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
286.494.631,9
96.259.992,72
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
286.494.631,9
96.259.992,72
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
286.494.631,9
96.259.992,72
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
28.877.997,82
28.877.997,82
* Nakit
28.877.997,82
28.877.997,82
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
67.381.994,9
67.381.994,9
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
6.221.058,04
0
6,46
0,69
69
B Grubu
99.769.139,99
0
20,54
0,69
69
TOPLAM
25.990.198,03
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.05.2024 tarihli toplantısında; Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 13'üncü maddesi ve Kar Dağıtım politikamız çerçevesinde 2023 yılı karının ukarıdaki şekilde dağıtılmasına karar vermiştir.