FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
KAR PAYI DAĞITIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL KURUL SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
25.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
17.05.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036
0,0000000
0
0
0,0000000
0
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036
0
0
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karı 125.132.205,00-TL olup, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise, 153.935.220,99-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl için ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 125.403.026,41-TL'dir.

Şirketimiz 17.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2023 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına katılanların oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
79.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
15.840.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-57.736.769
-153.935.220,99
4. Vergiler ( - )
-183.249.131
0
5. Net Dönem Kârı
125.132.205
-153.935.220,99
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
125.132.205
-153.935.220,99
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
125.132.205
-153.935.220,99
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
270.821,41
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
125.403.026,41
-153.935.220,99
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
125.132.205
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
C Grubu
0
0
0
0
0
D Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karı 125.132.205,00-TL olup, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise, 153.935.220,99-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl için ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 125.403.026,41-TL'dir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2023 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına

karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur