FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/05/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2024/13
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 2. Bölümün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

  

a) Şirketimizin "01.01.2023 - 31.12.2023" dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile konsolide faaliyet raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun tarafımızca incelendiğini,


b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet dönemine ait konsolide finansal tablolarımızın ve konsolide faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,


c) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun eksiklik içermediğini, gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,


d) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait konsolide faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını,  işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.


Saygılarımızla,

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  

  

  

            Uygar Saral                              Aziz Köseoğlu                                  Mehmet Özkan            

  

 Yönetim Kurulu Başkanı            Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.          Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi