FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Esas Sözleşmesi 6. Sermaye maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu' ndan ve Ticaret Bakanlığı' ndan alınan izinier ile 15/05/2024 tarihli Genel Kurul da onaylanan Kayıtlı Sermaye tavanımızın 235.000.000 TL'dan 1.000.000.000 TL'na yükseltilmesi ve süresinin de 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde revizesini içeren tadil metni Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğü' nde 16.05.2024 tarihinde tescil edilerek TTSG'nin 16.05.2024 -11083 sayılı nüshasında ilan edilmişrtir. Tescil edilen metin eklidir.

Kamuya saygı ile duyurulur