FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, 2.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 2.000.000.000,-TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış olup, yeni sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiş ve 20 Mayıs 2024 tarihli, 11085 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşme ektedir.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6
20/05/2024
20/05/2024
11085