FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
20.05.2024
Genel Kurul Tarihi
27.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul -1.Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sk. No:2/A Kadıköy/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
4 - 01.01.2023– 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Şirket yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması
9 - 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
10 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Lila Kağıt Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Lila Kağıt Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemde yazılı hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27.06.2024 Perşembe günü, saat 10:00'da, Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul - 1. Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sk. No: 2/A Kadıköy İstanbul adresinde yapılacaktır.