FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2024-31/03/2024
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Şirketimizin,  01/01/2024 - 31/03/2024 dönemine ait Ayrıntılı Gelir Tablosu, 2024 Yılı 1. Dönem Kurum  Geçici Vergi  Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz Vergi Dairesi'ne verilmiştir. İş bu tablo konsolide olmayan Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş olup, Sermaye Piyasası  Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.