FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
20.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035
0
0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketin Net Dönem Kârı Hesaplanırken Ana Ortaklık Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşülmüştür.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kâr Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
402.942.766
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
11.664.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
514.127.275
-194.728.898,81
4. Vergiler ( - )
222.706.012
0
5. Net Dönem Kârı
234.945.328
-194.728.898,81
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
-155.233.727,37
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
234.945.328
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
234.945.328
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.511.349
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
236.456.677
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
* Nakit
0
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
234.945.328
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 20.05.2024 tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetle;

1) 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre; 194.728.898,81 Türk Lirası tutarında ‘Net Dönem Zararı' oluştuğu,

2) 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin muhasebe kayıtlarına göre; 234.945.328,00 Türk Lirası tutarında ‘Net Dağıtılabilir Dönem Karı' oluştuğu,

görülerek; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.