FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Venho AI Limited, JollaBoys Limited
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/05/2024
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yaklaşık olarak iki cep telefonu hacminde kişisel bir AI (Yapay Zeka) bilgisayarı olan "BlackBox"ın yazılım ve donanımının geliştirilmesi, ürünün üretilmesi, teknik servis hizmetlerinin verilmesi ile satış ve pazarlamasının yapılması
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Global sınırlarda marka bilinilirliğinin artması ve öncü bir faaliyet konusunda pazar oluşturma.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, çeşitli dijital ürünler için yapay zeka çözümleri tasarlayan, geliştiren ve satış sonrası hizmetleri sunan bir yazılım ve teknoloji kuruluşu olan Finlandiya merkezli Venho AI Limited (Venho) firması ve yine Finlandiya merkezli bir yazılım şirketi olan SailFish OS (Bağımsız Linux tabanlı bir mobil işletim sistemi olan SailFish Operating System (OS), lisanslama modeli sunan dünyada tek mobil işletim sistemidir.) yazılımının üreticisi JollaBoys Limited (JollaBoys) firması ile aşağıda detaylarını açıkladığımız bir iş birliği ve ortaklık anlaşması yapmıştır.

İşbirliği ve Ortaklığın konusu, yaklaşık olarak iki cep telefonu hacminde kişisel bir AI (Yapay Zeka) bilgisayarı olan "BlackBox"ın yazılım ve donanımının geliştirilmesi, ürünün üretilmesi, teknik servis hizmetlerinin verilmesi ile satış ve pazarlamasının yapılmasıdır. 

Bu anlaşma kapsamında, ürün öncelikle Finlandiya ve Almanya pazarlarında JollaMind2 markası ile JollaBoys Limited firması tarafından satılacaktır. Söz konusu kişisel yapay zeka asistanı olan bilgisayar için yazılım ve teknoloji Venho AI tarafından geliştirilecek, donanım tasarımı ve lisanslama JollaBoys tarafından yapılacak, finansmanı ve üretimi ise Reeder Teknoloji San. ve Tic. AŞ (Reeder) tarafından yapılacaktır. Söz konusu ürüne ilişkin ticari faaliyetler sonucunda elde edilecek karlar Venho, JollaBoys ve Reeder firmaları arasında eşit şekilde paylaşılacaktır. Bununla birlikte BlackBox'ın Finlandiya ve Almanya dışında kalan tüm dünya pazarlarındaki satışı ve pazarlaması Reeder tarafından 2024 yılının son çeyreğince yapılmaya başlanacaktır.

Bugün JollaBoys tarafından Helsinki'de Avrupa'ya tanıtımı yapılan ürünün ilk parti üretimi 3.000 adet + 7.000 adet rezerv şeklinde Reeder tarafından yapılacaktır.

Jolla Mind2 (BlackBox), kullanıcıların mevcut uygulamalarıyla (e-posta, takvim ve mesajlaşma platformları vb.) sorunsuz bir şekilde bütünleşen Venho'nun özel yapay zeka (AI) teknolojisi ile güçlendirilmiştir. Bu entegrasyon, kullanıcıların tüm günlük dijital görevlerini tek bir arayüz üzerinden yönetmelerine olanak tanıyarak son derece verimli bir kullanıcı deneyimi sunmaktadır ve kişisel verilerinin gizliliğini ve kontrolünü tam anlamıyla sağlayan dünyada tek ürün olma özelliğine sahiptir. Bu ürünün sahip olduğı AI (yapay zeka) teknolojisi sayesinde kullanıcıların kişisel ve gizli bilgileri üçüncü taraflarla paylaşılmadan, yalnızca kullanıcının amaçları için kullanılır hale gelmektetedir.  Başka bir ifade ile kullanıcıya göre uyarlanabilir ve sürekli öğrenen bu yapay zeka sayesinde "Adaptive digital assistant" (uyarlanabilir dijital asistan) olma özelliğine ulaşan BlackBox, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre kendini ayarlayabilen ve geliştirebilen bir yapay zeka tabanlı yardımcıdır. Bu tür bir dijital asistan, kullanıcıların davranışlarını, alışkanlıklarını ve girdilerini analiz ederek zamanla daha etkili ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilmektedir.

BlackBox, kullanıcının tercihlerine ve alışkanlıklarına göre önerilerde bulunma ve görevleri yerine getirme yani "kişiselleştirme" işlevine, kullanıcının geri bildirimlerine ve etkileşimlerine dayanarak zaman içinde daha akıllı ve etkili hale gelerek "öğrenme yeteneğine", farklı görevler ve uygulamalar arasında geçiş yapabilme ve geniş bir yelpazede hizmet sunabilme "esnekliğine" ve kullanıcının ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilme ve proaktif önerilerde bulunabilme "davranışını kazanabilme" özelliklerine sahiptir.

Dünyada ilk kez üretilen, yapay zeka destekli kişisel AI asistanı bilgisayarı olan bu yenilikçi ürün BlackBox sayesinde, kullanıcıların tüm kişisel ve gizli verileri tamamen kullanıcı kontrollü bir AI bilgisayarında depolanarak tam gizlilik sağlanmakta ve veri kontrolü garanti altına alınmaktadır.

Reeder ve Venho AI, AI asistan çözümlerini, gelecek entegrasyon hedefleri dahilinde Reeder markalı cihazlar, kanal ortaklarının markalı cihazları ve mobil telefonlara önceden yüklenmiş bulut uygulamalarına doğru genişletmeyi planlamaktadır.

BlackBox'ın sahip olduğu BlockChain destekli yapay zeka teknolojisi yaklaşımı ile, akıllı telefonlardan, bilgisayarlardan ve uygulamalardan gelen veriler tek bir akıllı veritabanında düzenlenerek bütüncül ve gizli bir kullanıcı deneyimine dönüşecektir. Venho AI, kullanıcıların AI asistanları üzerinde tam kontrole sahip olmalarını sağlayarak merkezi "kokpit" arayüzü ile tüm işlemleri yönetmelerine olanak tanımıştır.

Venho AI ve Sailfish OS teknolojileri, Reeder markalı ürünler ile entegre edilebilir niteliktedir. Bu kombinasyon, Venho'nun merkezi olmayan kimlik teknolojisi ile birlikte, mobil kullanıcı deneyiminde devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle yatay entegrasyon hedeflerimize uygun olarak JollaBoys ve Venho şirketlerinin sermayelerine iştirak etme opsiyonu yönetim kurulumuzca değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.

Saygılarımızla