FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
20.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
13.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
3 taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRNT00011
1. Taksit
0,0397333
3,97333
10
0,0357599
3,57599
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRNT00011
2. Taksit
0,0397333
3,97333
10
0,0357599
3,57599
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRNT00011
3. Taksit
0,0397333
3,97333
10
0,0357599
3,57599
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRNT00011
TOPLAM
0,1191999
11,91999
10
0,1072797
10,72797
B Grubu, GRTRK, TREGRNT00029
1. Taksit
0,0397333
3,97333
10
0,0357599
3,57599
B Grubu, GRTRK, TREGRNT00029
2. Taksit
0,0397333
3,97333
10
0,0357599
3,57599
B Grubu, GRTRK, TREGRNT00029
3. Taksit
0,0397333
3,97333
10
0,0357599
3,57599
B Grubu, GRTRK, TREGRNT00029
TOPLAM
0,1191999
11,91999
10
0,1072797
10,72797
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRNT00011
0
0
B Grubu, GRTRK, TREGRNT00029
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 20.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Vergi Mevzuatı kapsamında 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre 52.241.853,64 TL Net Dönem Karı oluştuğu, bu tutardan TTK'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hesaplanan 2.612.092,68 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra, 6.098.578,20 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu görülerek,

- Kar dağıtımında 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınmasına,

- Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 52.241.853,64 TL tutarındaki 2023 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" ortaklara 14.900.000,00 TL tutarında birinci kar payı dağıtılmasına,

- Bu çerçevede, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin %11,9'u oranında brüt 14.900.000,00 TL kar payı dağıtılmasına,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlara göre 33.864.760,96 TL ve SPK mevzuatına göre 255.714.200,32 TL tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınmasına,

-Pay sahiplerine ödenecek brüt temettü toplamı olan 14.900.000,00 TL'nin genel kurulun belirleyeceği tarih ve şekilde nakden ödenmesine;

Bahsi geçen kar dağıtım hususlarının 2023 yılı şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosu'nun ekteki gibi düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Graintürk Kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GRAINTURK TARIM A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
125.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.116.036,68
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
305.642.583
52.241.853,64
4. Vergiler ( - )
31.551.290
5. Net Dönem Kârı
274.091.293
52.241.853,64
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
2.612.092,68
2.612.092,68
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
271.479.200,32
49.629.760,96
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
271.479.200,32
49.629.760,96
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
14.900.000
14.900.000
* Nakit
14.900.000
14.900.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
865.000
865.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
255.714.200,32
33.864.760,96
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
1.609.200
0
3,24
0,10728
10,728
B Grubu
11.800.800
0
23,78
0,10728
10,728
TOPLAM
13.410.000
0
27,02
0,10728
10,728
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları