FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2024 - 31.03.2024
Önceki Dönem
01.01.2023 - 31.03.2023
kap-fr_StatementOfProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeTFRSNineImpairementModelAppliedAbstract|
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ifrs-full_ProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.094.246
367.207
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
71.573
40.186
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.863
-20.990
kap-fr_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesOnRevaluationOfPropertyPlantAndEquipment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-11.863
-20.990
kap-fr_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesOnRevaluationOfIntangibleAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
0
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesOnRemeasurementsOfDefinedBenefitPlans|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
0
kap-fr_OtherComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
0
ifrs-full_IncomeTaxRelatingToComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
0
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
83.436
61.176
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxExchangeDifferencesOnTranslation|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yabancı Para Çevrim Farkları
159.908
59.896
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-109.246
1.707
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxCashFlowHedges|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
0
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxHedgesOfNetInvestmentsInForeignOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
0
kap-fr_OtherComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
0
ifrs-full_IncomeTaxRelatingToComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.774
-427
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.165.819
407.393