FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.05.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
400.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
KUYAS, TREKYAS00018
100.000.000
300.000.000,000
300,00000
KUYAS, TREKYAS00018
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
100.000.000
300.000.000,000
300,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
300.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 500.000.000,00 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000,00 TL (yüz milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %300 oranında artış ile 300.000.000,00 TL artırılarak 400.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına,

Artırılacak 300.000.000,00 TL sermayenin, ödenmiş sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmasına,

Şirket sermayesinin %300 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 300.000.000,00 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

Bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde ihraç edilecek payların tamamının hamiline yazılı şekilde, imtiyazsız ve pay grubu olmaksızın belirlenmesine,

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz