FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
29.03.2024
Genel Kurul Tarihi
25.04.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
9 - Denetçinin seçimi
10 - Şirket Esas Sözleşmesinin 26'ıncı maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
13 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ÇİMSA-2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2
ÇİMSA-2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararlar ilişikteki Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
16.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
GENERAL ASSEMBLY MEETING MINUTESd.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiştir.