FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 25 Nisan 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 26'ıncı maddesinde yapılması kararlaştırılan değişikliğe ilişkin karar 16 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 21 Mayıs 2024 tarih ve 11086 sayılı Ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

Şirketimizin Güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
26
16/05/2024
21/05/2024
11086