FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım Teklifinin Genel Kurul Toplantısında karara bağlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
29.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
21.05.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELIMK00011
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, LMKDC, TRELIMK00029
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELIMK00011
0
0
B Grubu, LMKDC, TRELIMK00029
0
0
Ek Açıklamalar

29.04.2024 tarihli ve 150 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 1 Ocak - 31 aralık 2023 hesap dönemine ilişkin kar'ın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması ve olağanüstü yeden akçe olarak ayrılması teklifi 21.05.2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
LDAÇ Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
386.179.700
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
191.631,73
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.080.044.732
372.939.862,52
4. Vergiler ( - )
54.405.739
-85.114.192,2
5. Net Dönem Kârı
1.134.450.471
287.825.670,32
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
14.391.283,52
14.391.283,52
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.120.059.187,48
273.434.386,8
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.120.059.187,48
273.434.386,8
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.120.059.187,48
273.434.386,8
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.120.059.187,48
273.434.386,8
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

29.04.2024 tarihli ve 150 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve Şirket'imizin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 1.134.450.471 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise, 372.939.862,52 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek, sermaye piyasası mevzuatı ile Şirketimiz esas sözleşmesine uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla karın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.