FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirket Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
21.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Kar payı dağıtım kararı genel kurul yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014
0
0
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 21 Mayıs 2024 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem karı 419.432.282 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında ise enflasyon düzeltmesi öncesi net dönem zararı 102.420.082,72 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca:

Şirketimizin VUK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına yönelik hususun 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına; toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Qua Granite 2023 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2
Qua Granite Dividend Distribution 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.640.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
48.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-664.512.219
-102.420.082,72
4. Vergiler ( - )
1.083.944.501
0
5. Net Dönem Kârı
419.432.282
-102.420.082,72
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
419.432.282
-102.420.082,72
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.933.645
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
421.365.927
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.