FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 21.05.2024 tarihli 2024/152 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan ve ekli belgede yer alan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının oluşturulmasına,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,


Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerin aşağıdaki üyelerden oluşmasına,


1- Denetimden Sorumlu Komite'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hasan Erdem Tecer (Başkan) ve Sn. Müjde Aslan (Üye),


2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan Erdem Tecer (Başkan), Sn. Ebru Nur Yıldız (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Risale Fulin Önder (Üye),


3- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Müjde Aslan (Başkan) ve Sn. Ebru Nur Yıldız (Üye),


karar verilmiştir.


Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.