FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2024-31.03.2024
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Tüm finansal tablolar için KAP sistemindeki sunum para birimi değiştirilecektir
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
KAP sisteminde sehven 1.000.000 TL olarak girilen Finansal Tablo Sunum Para Biriminin 1.000 TL olarak düzeltilmesi
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bulunmamaktadır
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimiz tarafından 21.05.2024 tarihinde kamuya açıklanan 01.01.2024 – 31.03.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarda sunum para birimi KAP sisteminde 1.000 TL olarak belirtilmesi gerekilirken sehven 1.000.000 TL olarak seçilmiştir. KAP sistemindeki finansal tablo sunum para birimi bilgisi 1.000 TL olarak düzeltilerek ilgili finansal tablolar tekrar KAP'ta yayınlanacak olup, kamuya açıklanan finansal sonuçlarımızda herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.


İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.