FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.04.2024
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
21.05.2024
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.05.2024 - 11087
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 29.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2024 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 22.05.2024 tarih ve 11087 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.