FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2024 - 31.03.2024
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Hasan Tahsin Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2024 - 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimiz Ege Gübre Sanayi A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış; 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait konsolide olmayan (Solo) gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Hasan Tahsin Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.