FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
22.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
25.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027
Peşin
547,5702285
54.757,02285
10
492,8132056
49.281,32056
B Grubu, INDES, TREINDX00019
Peşin
0,3466686
34,66686
10
0,3120017
31,20017
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
05.07.2024
09.07.2024
08.07.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINDX00027
0
0
B Grubu, INDES, TREINDX00019
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak 25.06.2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır.

1- Yasal kayıtlardaki dağıtılabilir karın SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kar tutarından fazla olduğundan SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kar tutarının kar dağıtımına esas alınmasına, brüt 262.333.382,37 TL net 236.100.044,13 TL nakit temettü dağıtılmasına ilişkin teklifin sunulmasına karar verilmiştir.

2- Olağan Genel Kurul Toplantısına Sunulacak kar dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir:

a) 1. Tertip Yedek Akçe: 2023 yılı net dönem karı olan 508.218.517 TL'den Vergi Mevzuatına göre oluşan kar olan 1.027.211.374 TL'nin %5 oranında toplam 51.360.568,70 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına,

b) 1. Kar Payı ve Toplam Adi Pay Sahiplerine Ödenecek Kar Payı: Vergi sonrası net kar olan 508.218.517 TL'den 170.275.792 TL geçmiş yıllar zararının düşüldükten ve 51.360.568,70 TL 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK düzenlemelerine göre yıl içerisinde yapılan 20.085.491 TL tutarındaki bağışların ilavesi sonrası 306.667.647,30 TL net dağıtılabilir kar tespit edilerek bu tutardan adi pay sahiplerine brüt 260.000.000 TL (%34,66686 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,3466686 TL), toplam net 234.000.000TL (%31,20017 oranında 1 TL nominal değerli hisseye 0,3120017 TL) kar payı dağıtılmasına,

c) İmtiyazlı Pay Sahiplerine Ödenecek Temettü: Net dağıtılabilir dönem karı olan 306.667.647,30 TL'den 1. temettü tutarı olan 260.000.000 TL düşüldükten sonra kalan 46.667.647,30 TL'nin %5'i oranında A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerine brüt 2.333.382,37 TL (1 TL nominal değerli hisseye 54.757,02285 TL) net 2.100.044,13 TL (1 TL nominal değerli hisseye 49.281,32056 TL)'nin nakit olarak dağıtılmasına,

- 22.483.338,24 TL ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılmasına,

- Geri kalan tutarın olağanüstü yedek akçe ayrılmasına,

- Kar dağıtımına 05 Temmuz 2024 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir.

- Kar dağıtım tablosu önerisi ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar_Dagıtım_Tablosu_2023_İndex.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
750.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
258.881.981
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Birinci tertip yasal yedek akçe ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 oranında imtiyazlı pay sahiplerine ödenir.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
933.251.896
1.370.453.637,4
4. Vergiler ( - )
425.033.379
343.242.263,5
5. Net Dönem Kârı
508.218.517
1.027.211.373,9
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
170.275.792
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
51.360.568,7
51.360.568,7
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
286.582.156,3
975.850.805,2
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
286.582.156,3
975.850.805,2
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
20.085.491
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
306.667.647,3
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
260.000.000
260.000.000
* Nakit
260.000.000
260.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
2.333.382,37
2.333.382,37
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
22.483.338,24
22.483.338,24
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.765.435,69
691.034.084,59
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
2.100.044,13
0
0,73
492,8132
49.281,32056
B Grubu
234.000.000
0
81,65
0,3120017
31,20017
TOPLAM
236.100.044,13
0
82,38
0,3148001
31,48001