FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2024 - 19.02.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 16.02.2024 tarihli "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı" konulu özel durum açıklamalarında belirtilen, Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı sermaye tavan tutarının 2024-2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde 100.000.000 TL (YüzmilyonTürkLirası)'den 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLirası)'ye yükseltilmesi amacıyla tadil edilmesi ve Esas Sözleşmemize "Yönetim Kurulunun Tahvil ve Diğer Borçlanma Araçlarını İhraç Yetkisi" başlıklı 24'üncü madde olarak yeni bir madde eklenmesi için, 19.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na yapmış olduğumuz başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 17.05.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-54130 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

İlgili esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Esas sözleşme tadil tasarıları, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Saygılarımızla