FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2024-31.03.2024
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 01.01.2024-31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde mükellefi olduğumuz Merter Vergi Dairesi Müdürlüğüne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş ve Konsolide Edilmemiş Gelir Tablosu ekte pdf olarak sunulmuştur. 

Şirketimiz %100 Bağlı Ortaklıklarına ait 01.01.2024-31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde mükellefleri olduğu Merter Vergi Dairesi Müdürlüğüne sundukları Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu Dönem Net Karı veya Zararını gösterir tutarlar aşağıda sunulmuştur.

Bağlı Ortaklıklarımız;

Ticaret Unvanı:                                                  Dönemi                        Dönem Net Karı veya (Zararı)

Ayes Demir Çelik Ticaret A.Ş.                           01.01.-31.03.2024                        50.356.327,06 TL

          

Atabeyli Tarım ve Güneş Enerjisi A.Ş.                01.01.-31.03.2024                             (4.129,48) TL