FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ Pay Sahiplerine Zorunlu Pay Alım Teklifi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
KARYE, RTALB, PRDGS, A1CAP
İşlem Türü
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Güler Yatırım Holding AŞ - RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ - Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ - İCG Finansal Danışmanlık AŞ
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap
10000
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
06.03.2024
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı
Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi
TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
13.05.2024
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
24.05.2024
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati
17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Nevi
İmtiyazlı Olup Olmadığı
İmtiyaza İlişkin Bilgi
Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, KARYE, TREKARY00028
Hamiline
Değil
-
27,7714
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Tarih
Borsa‘dan Alınan Pay Adedi
Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı
Borsa Dışından Alınan Pay Adedi
Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, KARYE, TREKARY00028
13.05.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, KARYE, TREKARY00028
14.05.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, KARYE, TREKARY00028
15.05.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, KARYE, TREKARY00028
16.05.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, KARYE, TREKARY00028
17.05.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, KARYE, TREKARY00028
20.05.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, KARYE, TREKARY00028
21.05.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, KARYE, TREKARY00028
22.05.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, KARYE, TREKARY00028
23.05.2024
0
0
0
0
0
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Ek Açıklamalar

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (Kartal Enerji) sermayesinde Koray Holding AŞ'nin sahibi olduğu sermayenin %20'sine tekabül eden 11.000.000 adet (A) grubu nama yazılı paylar ile sermayenin %30,01'ine tekabül eden 16.506.915 adet (B) grubu hamiline yazılı payların Güler Yatırım Holding AŞ, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve İCG Finansal Danışmanlık AŞ'ye devredilmesi nedeniyle ortaya çıkan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 9 Mayıs 2024 tarih ve 2024/24 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.

Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 13 Mayıs 2024 – 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır.

Fiili pay alım teklifine 13 Mayıs 2024 tarihinde başlanacağı dikkate alınarak, II.26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 17'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, pay alım teklifi işlemine başlanılması gereken son tarih olan 06.05.2024 tarihinden sonraki her gün için yıllık TLREF oranının %50 fazlası ile basit faiz esasına göre hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesi suretiyle pay alım teklifi fiyatı 1.-TL nominal değerli (B) grubu Şirket payı için pay başına 27,7714 TL olarak belirlenmiştir.

Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'in www.kartalenerji.com.tr ve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ.nin www.a1capital.com.tr uzantılı internet sitelerinde yer almaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu-Onaylı.pdf
EK: 2
Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdf
EK: 3
Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdf