FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2024 - 31.03.2024
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aksaray Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2024 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
21/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

2024 yılı 1. dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmeyen, Vergi Usul Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca enflasyon muhasebesi uygulanmaksızın hazırlanan 01.01.2024 – 31.03.2024 dönemine ait Konsolide Olmayan Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. 

Şirketimiz tarafından aynı dönem için Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanıp kamuya açıklanacak finansal sonuçlar, ekte yer alan mali tablolardan farklılık gösterebilecektir.

Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 17'nci maddesi uyarınca yapılmaktadır.