FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/05/2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı İlke KARARI GEREĞİNCE HAZIRLANAN BEYAN
 


Şirketimiz hakim ortağı HSBC Bank A.Ş.'nin 01.01.2024- 31.03.2024 dönemine ilişkin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 24.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 
Platformu'nda kamuya açıklanmıştır.

HSBC Bank A.Ş.'nin söz konusu konsolide finansal tabloları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararı çerçevesinde, enflasyon muhasebesi uygulanmaksızın ilgili BDDK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda her ne kadar Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 31.12.2023 tarihli finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamakla yükümlü olsa da, hakim ortağımız HSBC Bank A.Ş. tarafından kamuya açıklanan ara dönem konsolide finansal tablolara dahil edilen Şirketimize ait finansal bilgiler, enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış ve bağımsız denetimden geçmemiştir.

Buna göre, HSBC Bank A.Ş. tarafından açıklanan konsolide finansal tablolarda Şirketimiz ara dönem sonuçlarına ilişkin yer verilen, enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış tutarlar olan 607.714 Bin TL Aktif Toplamı, 377.601 Bin TL Özkaynak Toplamı, 17.440 Bin TL Sabit Varlık Toplamı, 50.161 Bin TL Faiz Gelirleri, 67.663 Bin TL Cari Dönem Kar Zararı, 24.578 Bin TL Önceki Dönem Kar/Zarar tutarları ile Şirketimizin 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı SPK Kurul kararında belirlenen ek süre içerisinde enflasyon muhasebesine tabi tutularak hazırlanacak ve kamuya açıklanacak tam set konsolide finansal raporlarında yer alacak tutarlar arasında başta enflasyon muhasebesi ve konsolidasyon uygulamaları kaynaklı olmak üzere fark oluşması beklenmektedir.

Şirketimizin SPK düzenlemelerine göre hazırlanacak tam set bağımsız denetimden geçmemiş ara dönem konsolide finansal raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacak ve https://www. hsbcyatirim.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde ilan edilecektir.

İşbu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Haftalık Bülteni ile duyurulan 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı uyarınca yapılmış olup, açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.

Saygılarımızla,

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Cem Öksün                                                  Burçin Ozan

Genel Müdür                                                Yönetim Kurulu Üyesi