FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
16.04.2024
Genel Kurul Tarihi
16.05.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe - Şişli İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
2 - Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2023 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı Kâr Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
5 - İstifa eden yönetim kurulu üyesinin ibrası ve anılan istifa dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üye atamasının onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetim şirketi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2023 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Şirketimizin geliştirmekte olduğu gayrimenkul projeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve Temenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
4.1) Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
5.2) Gündem İlan.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

16 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:00'da başlayan 2023 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı sonucu ekte bulunan toplantı tutanağında yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
24.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
28)Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Genel Kurul Toplantı Tutanağı KAP.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 16 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 24 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiştir.