FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamenin 2.2. maddesinde yer almaktadır.
5