FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.05.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
3.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
230.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
690.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
NTGAZ, TRENTGZ00014
230.000.000
460.000.000,000
200,00000
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
230.000.000
460.000.000,000
200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
460.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca;

1) Şirketimizin 3.500.000.000,-TL (üçmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 230.000.000,-TL (ikiyüzotuzmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 460.000.000,00 TL artırılarak 690.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,

2) Artırılacak 460.000.000,-TL'lik sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,

3) Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 460.000.000,00 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4) Bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde ihraç edilecek payların tamamının nama yazılı şekilde, imtiyazsız ve pay grubu olmaksızın belirlenmesine,

5) İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Saygılarımızla,

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.