FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Mart 2024 tarih 2024/4 sayılı Bekir Murat Ögel'in bağımsız üye adayı olarak belirlenmesi kararıyla;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterlere uygun olarak, Bekir Murat Ögel'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmesine ve şirketimize sunulan bağımsızlık beyanının kabulüne karar verilmiştir. İşbu karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmiş olup, bağımsız yönetim kurulu üye özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı ekte sunulmuştur.

    

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.