FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.05.2024
Genel Kurul Tarihi
28.05.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BORNOVA
Adres
Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi,
2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
6 - 2023 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması,
7 - Enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan düzeltme işlemi geçmiş yıllar zararının özvarlık kalemleri enflasyon düzeltmesi fark hesaplarından mahsup edilmesinin onaya sunulması
8 - Şirket ana sözleşmesinin "Toplantı Yeri" başlıklı 15. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi,
10 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
11 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini,
12 - 2024 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
13 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
14 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
16 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
KAP-İlan -TR.pdf - İlan Metni
EK: 2
KAP-Gündem-İngilizce.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
KAP-GK Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28.05.2024 günü, saat 13.00' da "Kemalpaşa Cad. No: 280 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi
Yönetim Kuruluna Yetki Verildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Kurul Kap.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28.05.2024 tarihinde yapılan 2023 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.05.2024 tarihinde tescil edilmiştir.