FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Süre Uzatımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.05.2024
İlgili İşlem
Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.940.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)
31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
SPK Başvuru Tarihi
29.05.2024
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27/05/2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'nci maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2.940.000.000.-TL'ye yükseltilmesini ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 8'nci maddesinin Ek'teki şekliyle tadiline ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına,

2) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izinler sonrası T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak ekteki Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.

Bu suretle kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımına ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kss Yeni ve Eski Maddesi Taslağı.pdf