FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin  27/05/2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında;
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'nci maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2.940.000.000.-TL'ye yükseltilmesini ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 8'nci maddesinin Ek'teki şekliyle tadiline ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına,
2) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izinler sonrası T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak ekteki Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
Bu suretle kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve süresinin uzatımına ilişkin gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.