FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
06.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
31.05.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GLBMD, TREGLMK00015
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GLBMD, TREGLMK00015
0
0
Ek Açıklamalar

01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tabloları incelendiğinde;

Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 137.784.952,- Türk Lirası tutarında "Dönem Net Kârı" elde edildiği; Enflasyon Muhasebesi düzeltmesi yansıtılmadan VUK'a uygun olarak hazırlanan finansal raporlarda 111.981.106,83 TL tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmişse de VUK hükümlerine göre düzeltilmiş bilançoda dönem net karı bulunmadığından, kar dağıtım yapılamayacağı; Enflasyon Muhasebesi düzeltmesi yansıtılarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve VUK'a uygun olarak hazırlanan finansal raporlarda "Düzeltilmiş Geçmiş Yıllar Zararı" olduğundan, dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceği hususunda hissedarlara bilgi verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
GLB SPK VUK KAR DAĞITIMI 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
40.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
77.996.057,54
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
95.689.521
159.596.754,85
4. Vergiler ( - )
-42.095.431
47.615.468
5. Net Dönem Kârı
137.784.952
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.