FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.05.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
8.424.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
84.240.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
BURCE, TRABURCE91G9
8.424.000
75.816.000,000
900,00000
BURCE, TRABURCE91G9
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
8.424.000
75.816.000,000
900,00000
İç Kaynakların Detayı :
Yeniden Değerleme Farkları (TL)
0
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
75.816.000
Emisyon Primi (TL)
0
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL)
0
Maliyet Artış Fonu (TL)
0
Yedek Akçeler (TL)
0
Geçmiş Yıl Karları (TL)
0
Değer Artış Fonları (TL)
0
Değer Artış Kazançları (TL)
0
Özel Fonlar (TL)
0
Diğer Sermaye Yedekleri (TL)
0
Diğer Kar Yedekleri (TL)
0
Diğer (TL)
0
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
03.06.2024
SPK Başvuru Tarihi
03.06.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Bedelsiz sermaye artırımı ve Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu' na 3 Haziran 2024 tarihinde SPK e-başvuru sistemi üzerinden müracaat edilmiştir.


Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
TADİL TASARISI.pdf